Αναζήτηση
Σύνδεση Εγγραφή

Όροι και προϋποθέσεις στο Bizzo Casino

1.1 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση των Παιχνιδιών (όπως ορίζονται παρακάτω) και των σχετικών διαδικτυακών, κινητών ή άλλων πλατφορμών μέσω της ιστοσελίδας Bizzo Casino και άλλων σχετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

1.2 Η Ιστοσελίδα και τα Παιχνίδια προσφέρονται από την Bizzo Casino.

1.3 Η λέξη «Bizzo Casino» σε αυτό το κείμενο (Όροι και Προϋποθέσεις) αναφέρεται στην Bizzo Casino Ltd, εταιρεία ιδρυθείσα στη Μάλτα με καταστατική έδρα τη διεύθυνση Flat B8, ‘The Atrium’, West Street, Msida, MSD 1731, Malta και Αριθμό Μητρώου C-95597, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω του Υποκαταστήματός της ”Bizzo Casino Ltd Υποκατάστημα Ελλάδας” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 155539301001 και ΑΦΜ 996807447.

Κανόνες λογαριασμών

2.1 Για να συμμετάσχεις σε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια της Bizzo Casino με αληθινά χρήματα πρέπει να εγγραφείς στην Bizzo Casino, να ανοίξεις έναν Bizzo Casino λογαριασμό και να καταθέσεις χρήματα σε αυτόν μέσω των εξουσιοδοτημένων μεθόδων κατάθεσης χρημάτων που προσφέρονται από την Bizzo Casino και αναφέρονται στην ενότητα «Κατάθεση» της ιστοσελίδας. H Bizzo Casino σού επιτρέπει να κάνεις την εγγραφή σου ή/και να συνδεθείς (log in) στη Bizzo Casino χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το email σου. Η δυνατότητα σύνδεσης (log in) σε λογαριασμό της Bizzo Casino προσφέρεται μόνο στους ήδη εγγεγραμμένους πελάτες της Bizzo Casino. Η δυνατότητα σύνδεσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή του email (log in) είναι προαιρετική. Μπορείς να αποσυνδεθείς οποιαδήποτε στιγμή.

2.2 Η Bizzo Casino έχει το δικαίωμα να ορίσει Παρόχους Πληρωμών ώστε να ενεργήσουν, να λάβουν και/ή να καταβάλουν χρήματα για λογαριασμό της.

2.3 Οι πελάτες επιτρέπεται να ανοίξουν και να χρησιμοποιούν έναν μόνο λογαριασμό Bizzo Casino. To άνοιγμα ή/και η χρήση πολλαπλών λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων και των όποιων ήδη υπαρχόντων λογαριασμών, ανεξάρτητα από το αν ο υπάρχων λογαριασμός είναι ενεργός, ανενεργός ή κλειστός για τον οποιονδήποτε λόγο) δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι κάποιος από τους πελάτες μας έχει ανοίξει ή/και χρησιμοποιεί πολλαπλούς λογαριασμούς, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προχωρήσουμε σε προσωρινή φραγή του λογαριασμού του πελάτη, όπως και όλων των πολλαπλών λογαριασμών ή/και να κλείσουμε άμεσα όλους τους λογαριασμούς αυτούς. Όλα τα κέρδη, bonus και δωρεάν στοιχήματα, καθώς και κέρδη που προέκυψαν από τα bonus και τα δωρεάν στοιχήματα αυτά με τη χρήση των πολλαπλών λογαριασμών, θα ακυρωθούν. Κεφάλαια που θα διαπιστωθεί ότι διατηρούνται σε πολλαπλούς λογαριασμούς θα παρακρατούνται, μέχρι το ποσό που απαιτείται για να καλυφθούν οποιεσδήποτε αναλήψεις έχουν γίνει από τους πολλαπλούς αυτούς λογαριασμούς.

2.4 Αν αντιληφθείς ότι έχεις περισσότερους από έναν λογαριασμούς Bizzo Casino σε διαφορετικά ονόματα, ΠΡΕΠΕΙ να ειδοποιήσεις το τμήμα Υποστήριξης της Bizzo Casino άμεσα.

2.5 Η Bizzo Casino επιτρέπει μόνο έναν Bizzo Casino λογαριασμό ανά οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση (ταχυδρομική ή IP), περιβάλλον όπου οι υπολογιστές μοιράζονται (π.χ. πανεπιστήμια, χώρους εργασίας, δημόσιες βιβλιοθήκες κ.λπ.) και υπολογιστή (ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή).

2.6 Η αίτηση ανοίγματος ενός λογαριασμού στην Bizzo Casino γίνεται συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και υποβάλλοντάς την ηλεκτρονικά στην Bizzo Casino. Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημιουργία νέου λογαριασμού.

2.7 Πρέπει να συμπληρώσεις όλα τα υποχρεωτικά πεδία πληροφοριών της φόρμας εγγραφής. Πιο συγκεκριμένα: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Τύπο Ταυτότητας και τον αντίστοιχο αριθμό εγγράφου, Πλήρη Διεύθυνση, Εθνικότητα, Στοιχεία Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης ενεργής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email) και σχετικές πληροφορίες πληρωμής. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά και αληθή. Αποτελεί αποκλειστική σου ευθύνη να εγγυηθείς ότι οι πληροφορίες που παρέχεις είναι αληθείς, πλήρεις και ορθές. Επίσης δηλώνεις και εγγυάσαι στην Bizzo Casino ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς. Με το παρόν κείμενο σού γνωστοποιείται ότι η Bizzo Casino πραγματοποιεί διαδικασίες επαλήθευσης, είτε η ίδια είτε μέσω τρίτων, και πως ο Bizzo Casino λογαριασμός σου μπορεί να φραγεί ή να κλείσει, η στοιχηματική σου δραστηριότητα και όλα τα bonus να ακυρωθούν και οι καταθέσεις σου να αφαιρεθούν, αν διαπιστωθεί ότι παρέχεις ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

2.8 Ένα μέρος της διαδικασίας εγγραφής είναι η επιλογή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεσή σου στην ιστοσελίδα. Είναι αποκλειστική σου ευθύνη να διασφαλίσεις ότι οι πληροφορίες σύνδεσής σου (Όνομα χρήστη & Κωδικός πρόσβασης) είναι ασφαλώς φυλαγμένες. Δεν πρέπει να κοινοποιήσεις σε ΚΑΝΕΝΑΝ αυτές τις πληροφορίες. Η Bizzo Casino δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κατάχρηση ή κακή χρήση του λογαριασμού σου από τρίτους, λόγω της κοινοποίησης των στοιχείων της σύνδεσής σου σε αυτούς σκόπιμα, τυχαία, ενεργά ή παθητικά.

2.9 H Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει υπάρχοντες λογαριασμούς χωρίς καμία εξήγηση. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού από τον ίδιο τον πελάτη, το πλήρες Χρηματικό Υπόλοιπο του λογαριασμού θα πληρωθεί, εκτός και αν υπάρχουν υπόνοιες δόλιας συμπεριφοράς. Η Bizzo Casino επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές αν κάποιος πελάτης εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή ύποπτης και δόλιας συμπεριφοράς.

2.10 Είναι δική σου ευθύνη να προστατεύσεις το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασής σου. Οποιαδήποτε ενέργεια διεξάγεται με τη χρήση των στοιχείων αυτών (Όνομα χρήστη / Κωδικός πρόσβασης) γίνεται αποκλειστικά με δική σου ευθύνη.

2.11 Ο λογαριασμός του πελάτη είναι ατομικός και ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του λογαριασμού του, όπως επίσης και έχει το δικαίωμα σε όλα τα κέρδη και προνόμια του λογαριασμού.

2.12 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει γεγονότα ή/και παιχνίδια ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα ποσά σε στοιχήματα που εκκρεμούν θα επιστρέφονται στον λογαριασμό του πελάτη.

2.13 Ο κάτοχος ενός λογαριασμού δεν θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ανηλίκου, να χρησιμοποιεί ή να επαναχρησιμοποιεί τον λογαριασμό του, να έχει πρόσβαση και/ή να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες από την ιστοσελίδα, να αποδέχεται οποιοδήποτε βραβείο, ή να έχει πρόσβαση και/ή να συμμετέχει στις υπηρεσίες. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι κάποιος από τους πελάτες μας έχει επιτρέψει σε κάποιον τρίτο να χρησιμοποιήσει ή να επαναχρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του, διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση μας, να προχωρήσουμε σε προσωρινή φραγή του λογαριασμού του πελάτη ή/και να κλείσουμε άμεσα τον λογαριασμό αυτόν. Όλα τα κέρδη που προέκυψαν από τη δραστηριότητα αυτή θα ακυρώνονται.

2.14 Στην περίπτωση που εντοπιστεί ανήλικος κάτοχος λογαριασμού (ηλικίας κάτω των 21 ετών), ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα κλείνει άμεσα, όλα τα στοιχήματά του θα ακυρώνονται και οι καταθέσεις του λογαριασμού αυτού θα επιστρέφονται.

Καταθέσεις στον λογαριασμό σου

3.1  Η εταιρεία Bizzo Casino έχει ιδρυθεί στη Μάλτα έχοντας την καταστατική της έδρα στη διεύθυνση Flat B8, ‘The Atrium’, West Street, Msida, MSD 1731, Malta με αριθμό εγγραφής C-95597 και διατηρεί το δικαίωμα να δραστηριοποιείται, να δέχεται καταθέσεις, να κρατά και να διαχειρίζεται κεφάλαια και/ή να τακτοποιεί αναλήψεις.

3.2 Αν θέλεις να συμμετάσχεις σε στοιχήματα/παιχνίδια, θα πρέπει να καταθέσεις κεφάλαια στον Bizzo Casino λογαριασμό σου μέσω ενός τραπεζικού λογαριασμού ή πηγής του/της οποίας είσαι ο κάτοχος. Αυτά τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή συναλλαγών στοιχημάτων και συναλλαγών άλλων παιχνιδιών και χαρτοπαιγνίων. Μπορείς να συμμετέχεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι μόνο εφόσον έχεις επαρκή κεφάλαια στον Bizzo Casino λογαριασμό σου για τον σκοπό αυτόν. H Bizzo Casino δεν πρόκειται να σου δώσει καμία πίστωση για να συμμετάσχεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Bizzo Casino λογαριασμός σου δεν θα χρησιμοποιείται σαν τραπεζικός λογαριασμός και, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή μας καταθέσεις κεφαλαίων και στη συνέχεια αναλήψεις χωρίς επαρκή στοιχηματική ή παικτική δραστηριότητα, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ένα διοικητικό τέλος (ανεξαρτήτως του αν θα κλείσουμε ή θα ακυρώσουμε προσωρινά τον λογαριασμό σου).

3.3 Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να καταθέσεις χρήματα στον Bizzo Casino λογαριασμό σου μπορούν να βρεθούν στις σελίδες «Λογαριασμός» και «Κατάθεση» της ιστοσελίδας. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους καταθέσεων που περιγράφονται σε αυτές τις σελίδες, με τη σημείωση πως υπάρχει πάντα η περίπτωση να τροποποιηθούν περιοδικά.

3.4 Ανάλογα με τη μέθοδο που επιλέγεις, οι καταθέσεις μπορεί να επιβαρυνθούν με χρεώσεις. Για τις ισχύουσες χρεώσεις σε σχέση με την κατάθεση χρημάτων με κάθε διαφορετική μέθοδο, ανάτρεξε στις σελίδες «Λογαριασμός» και «Κατάθεση». Η τράπεζά σου μπορεί να σε χρεώσει ξεχωριστά για τραπεζικά εμβάσματα και άλλες μεθόδους κατάθεσης.

3.5 Δεχόμαστε μόνο πληρωμές σε Ευρώ. Οποιαδήποτε πληρωμή λαμβάνει η Bizzo Casino σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα έχεις επιλέξει ως νόμισμα του λογαριασμού σου, θα μετατρέπεται σε Ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία. Παρακαλούμε να σημειώσεις πως οποιαδήποτε ασφάλιστρα ανταλλαγής (επιπλέον κόστος πάνω από το σύνηθες για αγορά συναλλάγματος) επιβαρύνουν εσένα.

3.6 Όταν χρησιμοποιείς πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για να καταθέσεις χρήματα, αυτά γίνονται διαθέσιμα όταν η Bizzo Casino έχει λάβει έγκριση και κωδικό εξουσιοδότησης από την εκδότρια αρχή (τράπεζα). Σε περίπτωση που η Bizzo Casino δεν λάβει τα παραπάνω, ο λογαριασμός σου δεν θα πιστωθεί με αυτά τα χρήματα.

3.7 Η Bizzo Casino είναι σε συμφωνία με τη νομοθεσία περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει επιπλέον διαδικασίες και μέσα για να πιστοποιήσει την ταυτότητά σου κατά την πραγματοποίηση καταθέσεων στον Bizzo Casino λογαριασμό σου ή και για οποιαδήποτε πληρωμή.

3.8 Η Bizzo Casino δεν χορηγεί καμία πίστωση για τη χρήση των υπηρεσιών της.

3.9 Ένας λογαριασμός Bizzo Casino δεν σωρεύει τόκο. Ο κάτοχος του λογαριασμού δεν μπορεί να θεωρήσει την Bizzo Casino ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό κατά την κρίση της Bizzo Casino ότι κατατίθενται κεφάλαια χωρίς τον ρητό σκοπό της διεξαγωγής συναλλαγών στοιχημάτων και συναλλαγών άλλων παιχνιδιών ή ότι γίνονται καταθέσεις κεφαλαίων που ξεπερνούν τα καθημερινά όρια συναλλαγών, τότε η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να μην πιστώσει τα χρήματα αυτά στον πελάτη ή/και να ακυρώσει τις συναλλαγές, επιστρέφοντας τα χρήματα στον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, η Bizzo Casino δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα κεφάλαια αυτά και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι στον πελάτη.

3.10 Τα χρήματα που κατατίθενται στον Bizzo Casino λογαριασμό σου πρέπει να χρησιμοποιούνται για καλή τη πίστει συναλλαγές, με ρητό σκοπό την καθιέρωση μια συνήθους εμπορικής σχέσης με την Bizzo Casino και τον ρητό σκοπό της διεξαγωγής συναλλαγών στοιχημάτων και συναλλαγών άλλων παιχνιδιών και χαρτοπαιγνίων.

3.11 Ελάχιστα ή/και μέγιστα όρια καταθέσεων μπορούν να επιβληθούν σε έναν λογαριασμό, αναλόγως της μεθόδου καταθέσεων που έχει επιλεγεί από τον κάτοχο του λογαριασμού.

3.12 Οι καταθέσεις με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική κ.λπ.) μπορεί κατά καιρούς να απορριφθούν μερικώς ή και καθ’ ολοκληρία ως υποκείμενες σε συστήματα ασφαλείας τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία με παρόχους συστημάτων πληρωμών ή/και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα συστήματα ασφαλείας αυτά μπορεί να απορρίψουν συναλλαγές με κάρτες που ισχύουν, αλλά τη δεδομένη στιγμή η διεκπεραίωση της συναλλαγής δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Το προσωπικό της Bizzo Casino δεν ασκεί έλεγχο στα συστήματα αυτά, ούτε μπορεί να γνωρίζει τον λόγο που οι εκάστοτε συναλλαγές απορρίπτονται.

3.13 Εφόσον χρησιμοποιείς κάποια μέθοδο πληρωμής, του λογαριασμού της οποίας δεν είσαι ο κάτοχος, ή/και χρησιμοποιείς κεφάλαια που δεν σου ανήκουν, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων πληρωμής που είναι κλεμμένες, αντιγραμμένες ή χωρίς την έγκριση του κατόχου, διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε τη συναλλαγή ως άκυρη, όπως και τα αντίστοιχα κέρδη που προήλθαν από αυτήν τη συναλλαγή.

Αναλήψεις από τον λογαριασμό σου

4.1 Η εταιρεία Bizzo Casino ιδρυθείσα στη Μάλτα με καταστατική έδρα την Flat B8, ‘The Atrium’, West Street, Msida, MSD 1731, Malta με αριθμό καταχώρησης C-95597 διατηρεί το δικαίωμα να δραστηριοποιείται, να δέχεται καταθέσεις, να κρατά και να διαχειρίζεται κεφάλαια και/ή να τακτοποιεί αναλήψεις.

4.2 Μπορείς να κάνεις ανάληψη οποιουδήποτε ποσού, ως το υπόλοιπο του Bizzo Casino λογαριασμού σου, πραγματοποιώντας μια έγκυρη αίτηση ανάληψης στην ιστοσελίδα.

4.3 Οι αιτήσεις για ανάληψη πρέπει να γίνονται μέσω της ιστοσελίδας. Η Bizzo Casino δεν θα δεχτεί αιτήσεις ανάληψης μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπάλληλοι της Bizzo Casino απαγορεύεται να παρακάμψουν αυτές τις εντολές.

4.4 Η Bizzo Casino προσφέρει ευρεία γκάμα μεθόδων ανάληψης. Μπορεί να γίνει ανάληψη οποιωνδήποτε κερδών προκύψουν με τη μέθοδο που χρησιμοποίησες για κατάθεση. Επιπλέον, η τράπεζά σου ενδέχεται να προβεί σε επιπρόσθετη χρέωση στην ανάληψή σου, ενώ τα ανάλογα ποσά μπορεί να διαφοροποιούνται περιοδικά.

4.5 H Bizzo Casino θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ικανοποιήσει το αίτημά σου όσον αφορά την επιθυμητή μέθοδο ανάληψης, όμως δεν εγγυόμαστε ότι η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί. Επομένως, ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε και να πληρώσουμε αναλήψεις μέσω μιας διαφορετικής μεθόδου πληρωμής από εκείνη που επέλεξες ως προτιμότερη ή/και να ακυρώσουμε τυχόν εκκρεμή αιτήματα αναλήψεων.

4.6 Η Bizzo Casino έχει το δικαίωμα να ζητήσει ταυτοποίηση μέσω διαβατηρίου, δελτίου ταυτότητας, ή οποιασδήποτε μορφής ταυτοποίησης κρίνει απαραίτητη για κάθε ανάληψη. Για αναλήψεις στις οποίες προηγουμένως έχει γίνει κατάθεση με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η Bizzo Casino έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφα της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (μπροστά και πίσω όψη της κάρτας). Η Bizzo Casino σε συμβουλεύει να αφήνεις ορατά μόνο τα πρώτα έξι και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού της κάρτας σου για δική σου προστασία, καλύπτοντας επίσης τον CVV/CVV2 αριθμό στο πίσω μέρος της.

4.7 Η Bizzo Casino έχει δικαίωμα να ζητήσει ταυτοποίηση της διεύθυνσής σου, ζητώντας αντίγραφα από λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τραπεζικές δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο. Αν τα αντίγραφα αυτά δεν παραληφθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που ζητήθηκαν, τότε η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το αίτημα ανάληψης ή/και να προχωρήσει σε προσωρινή φραγή του λογαριασμού σου.

4.8 Αν η αξία μιας κατάθεσης δεν τοποθετηθεί σε στοιχηματισμό εξ ολοκλήρου προτού ζητηθεί μια ανάληψη, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει χρέωση στον λογαριασμό των πελατών για να καλύψει όλα τα δικαιολογημένα κόστη που σχετίζονται εξίσου με την κατάθεση και την ανάληψη. Αν είναι απαραίτητο, η αξία της αιτούμενης ανάληψης μπορεί να μειωθεί ανάλογα. H Bizzo Casino μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα ταυτοποίησης για όλες τις αναλήψεις και να εφαρμόσει ενδελεχή μελέτη δέουσας επιμέλειας σε σχέση με αναλήψεις κεφαλαίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για στοιχηματισμό.

4.9 Aν η μέθοδος κατάθεσης του λογαριασμού είναι ένα προπληρωμένο κουπόνι/κωδικός (για παράδειγμα Paysafecard, Viva Spots, Top Up) και η αξία μιας κατάθεσης δεν έχει τοποθετηθεί σε στοιχηματισμό εξ ολοκλήρου προτού μια ανάληψη ζητηθεί, ή υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι μια σειρά στοιχημάτων/πονταρισμάτων που έχουν παιχτεί οδηγούν σε εγγυημένο κέρδος για τον πελάτη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ή όπου το σύνολο των στοιχημάτων καθορίζεται ως χαμηλού ρίσκου, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μια απόδειξη αγοράς του κουπονιού ή/και τα ίδια τα κουπόνια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση, προτού επεξεργαστεί οποιεσδήποτε αναλήψεις. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες για παράτυπη δραστηριότητα, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επεξεργασία του αιτήματος ανάληψης, μέχρις ότου ο πελάτης στοιχηματίσει το ποσό της αρχικής κατάθεσης τουλάχιστον πέντε φορές και σε αποδόσεις μεγαλύτερες από 1.50.

4.10 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει κεφάλαια από αναλήψεις, αν τα κεφάλαια αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με ρητό σκοπό, αυτόν της διεξαγωγής συναλλαγών στοιχημάτων και συναλλαγών άλλων παιχνιδιών και χαρτοπαιγνίων.

4.11 Στην περίπτωση που πάνω από μία μέθοδος κατάθεσης έχει χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχο ενός λογαριασμού, διατηρούμε το δικαίωμα να διασφαλίσουμε ότι τυχόν πληρωμές θα διεκπεραιωθούν σύμφωνα με την πολιτική της Bizzo Casino για λόγους ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει τμηματικές πληρωμές σε μεθόδους πληρωμών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Πληρωμές παιχνιδιών

5.1 Όταν καθοριστεί η έκβαση κάποιου γεγονότος ή παιχνιδιού στο οποίο έχεις συμμετάσχει, ή όταν, ανάλογα με την περίσταση, η Bizzo Casino έχει επιβεβαιώσει το σχετικό αποτέλεσμα του γεγονότος και διευθετήσει τις αγορές, όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο «Υπόλοιπο» του Bizzo Casino λογαριασμού σου.

5.2.1 Σε περίπτωση που η Bizzo Casino πιστώσει κατά λάθος τον λογαριασμό σου με κέρδη ή/και κεφάλαια τα οποία δεν σου ανήκουν, το ποσό αυτό παραμένει περιουσία της Bizzo Casino και θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σου. Αν το λάθος γίνει αντιληπτό από την Bizzo Casino αφού έχει ολοκληρωθεί η ανάληψη των χρημάτων τα οποία δεν σου ανήκουν, τότε το ποσό αυτό που πιστώθηκε λανθασμένα συνιστά χρέος το οποίο οφείλεις στην Bizzo Casino. Σε τέτοια περίπτωση λανθασμένης πίστωσης, γίνονται αυτοματοποιημένες προσπάθειες από τον πάροχο πληρωμών για την διόρθωσή της με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού, ενώ είσαι επίσης υποχρεωμένος να ενημερώσεις άμεσα την Bizzo Casino μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.2.2 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που μπορεί να έχει γίνει ακούσια αποδεκτό όταν ο λογαριασμός δεν είχε επαρκή ποσά για να καλύψει το στοίχημα ή/και οποιοδήποτε στοίχημα που τοποθετήθηκε με κέρδη που πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός πελάτη κατά λάθος.

Κλείσιμο του λογαριασμού σου

6.1 Μπορείς να κλείσεις τον λογαριασμό σου οποιαδήποτε στιγμή και η Bizzo Casino θα σου επιστρέψει όλα τα χρήματα που αυτός περιέχει, αφού προηγουμένως αφαιρέσει τις σχετικές χρεώσεις ανάληψης. Η μέθοδος της εξόφλησης παραμένει στην απόλυτη ευχέρειά μας.

6.2 Στην περίπτωση κλεισίματος του Bizzo Casino λογαριασμού σου λόγω προβλήματος εθισμού ή απάτης, απαγορεύεται ρητά το άνοιγμα νέου λογαριασμού. H Bizzo Casino δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη στην περίπτωση που κάποιος ανοίξει επιτυχώς νέο λογαριασμό, ούτε για καμία άμεση ή έμμεση ζημιά. Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει έναν λογαριασμό που ανοίχθηκε παραβιάζοντας αυτόν τον κανόνα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

6.3 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον Bizzo Casino λογαριασμό σου και να εξοφλήσει το διαθέσιμο ποσό στο «Υπόλοιπο» του λογαριασμού αφού αφαιρέσει τις σχετικές χρεώσεις ανάληψης. Έχει την απόλυτη ευχέρεια να το κάνει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση να δηλώσει τους λόγους.

6.4  Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει και να αφαιρέσει οποιοδήποτε bonus σου πιστώθηκε, αν αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη στιγμή που το έλαβες.

Οι υποχρεώσεις σου

7.1 Δηλώνεις και εγγυάσαι τα κάτωθι:

7.1.1 Είσαι μεγαλύτερος των 21 ετών ή μεγαλύτερος από την ελάχιστη νόμιμη ηλικία, όπως αυτή ορίζεται από τους δικαιοδοτικούς νόμους που ισχύουν για το πρόσωπό σου. Επίσης πως έχεις το δικαίωμα, σύμφωνα με τους δικαιοδοτικούς νόμους που ισχύουν για το πρόσωπό σου, να συμμετέχεις στα παιχνίδια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.

7.1.2 Συμμετέχεις στα παιχνίδια αυστηρά με την προσωπική και μη επαγγελματική σου ιδιότητα για αποκλειστικά ψυχαγωγικούς λόγους και διασκέδαση.

7.1.3 Συμμετέχεις στα παιχνίδια για δικό σου λογαριασμό και όχι εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

7.1.4 Εάν δεν είσαι κάτοικος Ελλάδας, δεν επιτρέπεται να ανοίξεις λογαριασμό ή να χρησιμοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών που προσφέρει η Bizzo Casino.

7.1.5 Όλες οι πληροφορίες που παρέχεις στην Bizzo Casino κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της σύμβασης είναι αληθινές, πλήρεις και σωστές και υποχρεούσαι να ενημερώσεις άμεσα την Bizzo Casino για οποιαδήποτε αλλαγή αυτών των πληροφοριών.

7.1.6 Είσαι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για δήλωση και φορολογική τακτοποίηση οποιασδήποτε υποχρέωσης που, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, μπορεί να εμπίπτει στο πρόσωπό σου σε σχέση με κέρδη που έλαβες από την Bizzo Casino.

7.1.7 Όλα τα χρήματα που καταθέτεις στον Bizzo Casino λογαριασμό σου δεν έχουν στιγματιστεί με οποιαδήποτε παρανομία και ιδίως δεν προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα ή πηγή.

7.1.8 Αντιλαμβάνεσαι πλήρως πως με τη συμμετοχή σου στα παιχνίδια παίρνεις το ρίσκο να χάσεις χρήματα που έχεις καταθέσει στον Bizzo Casino λογαριασμό σου.

7.1.9 Δεν θα εμπλακείς σε οποιαδήποτε απάτη, συμπαιγνία, στήσιμο ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σχετική με τη συμμετοχή σου ή τη συμμετοχή τρίτων σε οποιοδήποτε παιχνίδι και δεν θα χρησιμοποιήσεις καμία μέθοδο ή τεχνική με τη βοήθεια λογισμικού ή hardware (Τεχνικού Εξοπλισμού) για τη συμμετοχή σου σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να κλείσει τον Bizzo Casino λογαριασμό σου ή να ακυρώσει τη συμμετοχή σου σε κάποιο παιχνίδι αν έχεις επιδείξει την παραπάνω συμπεριφορά.

7.1.10 Μπορείς να χρησιμοποιήσεις για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις χρημάτων στον Bizzo Casino λογαριασμό σου μόνο πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες και άλλα οικονομικά μέσα τα οποία είναι έγκυρα και νόμιμα ανήκουν σε εσένα. Επιπρόσθετα, συμφωνείς να μην προβείς σε επιστροφές χρέωσης, αναστροφές χρέωσης ή αλλιώς να ακυρώσεις οποιεσδήποτε καταθέσεις του λογαριασμού σου, και σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση να επιστρέψεις τα χρήματα και να μας αποζημιώσεις για μη πληρωμένες καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας εξόδων για τη συλλογή της κατάθεσής σου.

7.1.11 Το λογισμικό που σου παρέχουμε είναι ιδιοκτησία της Bizzo Casino ή τρίτων και προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείς να χρησιμοποιείς το λογισμικό αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική σου ψυχαγωγία και πάντα σύμφωνα με όλους τους κανόνες, όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι θεσπίζονται στην παρούσα σύμβαση αλλά και σύμφωνα με κάθε ισχύοντα νόμο, κανόνα και κανονισμό.

7.1.12 Τα παιχνίδια που παίζονται στην ιστοσελίδα, πρέπει να παίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα παιχνίδια που παίζονται σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. Αυτό σημαίνει πως οι πελάτες πρέπει να παραμένουν ευγενικοί μεταξύ τους και να αποφεύγουν αγενή και άσεμνα σχόλια.

7.1.13 Πρέπει να τυπώσεις όλες τις συναλλαγές και τα στοιχηματικά σου δελτία, μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και οποιονδήποτε άλλο κανόνα των παιχνιδιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της Bizzo Casino. Αυτά πρέπει να φυλάσσονται σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος.

7.1.14 Είναι δική σου ευθύνη να γνωρίζεις αν τα τυχερά παιχνίδια είναι νόμιμα στη χώρα σου.

7.1.15 Δεν επιτρέπεται να μεταφέρεις χρήματα από τον λογαριασμό σου σε άλλους πελάτες μας ή να δέχεσαι χρήματα από άλλους πελάτες μας στον δικό σου λογαριασμό, ή να μεταφέρεις, να πουλάς και/ή να αποκτάς λογαριασμούς πελατών.

7.1.16 Δεν είσαι επαγγελματίας παίκτης σε οποιοδήποτε άθλημα, αγώνα ή σύνδεσμο (λίγκα), όπου η Bizzo Casino προσφέρει στοιχήματα.

7.1.17 Δεν είσαι ταξινομημένος ως εθισμένος προβληματικός παίκτης, και/ή συμπεριλαμβάνεσαι (εκούσια ή ακούσια) σε οποιοδήποτε μητρώο ή βάση δεδομένων αποκλεισμένων πελατών.

7.1.18 Δεν έχεις κάποιον λογαριασμό που να έχει κλείσει από εμάς ή μετά από δική σου απαίτηση.

Υπεύθυνος Στοιχηματισμός

8.1 Έχεις τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξεις τον περιορισμό της πρόσβασης στον λογαριασμό σου ή/και να αυτό-αποκλειστείς από οποιοδήποτε παιχνίδι στην ιστοσελίδα είτε προσωρινά είτε επ’ αόριστον. Προκειμένου να περιορίσεις την πρόσβασή σου στα παιχνίδια ή να αυτο-αποκλειστείς, θα πρέπει να επισκεφθείς τη σχετική ενότητα του λογαριασμού σου ή να επικοινωνήσεις με την Εξυπηρέτηση Μελών. Τα αιτήματα περιορισμού πρόσβασης και αυτο-αποκλεισμού έχουν άμεση εφαρμογή. Για να αναιρέσεις έναν περιορισμό του λογαριασμού σου, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με την Εξυπηρέτηση Μελών.

8.2 Είναι υποχρεωτικό να θέσεις όρια για τον λογαριασμό σου μέσω της σχετικής ενότητας του λογαριασμού σου ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Μελών. Τα όρια αυτά αναφέρονται (i) στο ποσό που μπορείς να χάσεις μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (ii) το ποσό των χρημάτων που μπορείς να καταθέσεις μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και (iii) το χρονικό όριο που μπορείς να παίξεις σε μία συνεδρία. O ορισμός των ορίων έχει άμεση εφαρμογή. Για αναίρεση ενός ορίου επικοινώνησε με την Εξυπηρέτηση Μελών.

8.3 Αν επιθυμείς να ενεργοποιήσεις την επιλογή της «Μη Δυνατότητας Ακύρωσης Ανάληψης» μπορείς να το κάνεις μέσω της σχετικής ενότητας ”Προστασία Παίκτη” του λογαριασμού σου ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Μελών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] Casino.gr. Το αίτημα αυτό ενεργοποιείται άμεσα. Μπορείς να απενεργοποιήσεις την επιλογή «Μη Δυνατότητας Ακύρωσης Ανάληψης» ανά πάσα στιγμή μέσω της σχετικής ενότητας ”Προστασία Παίκτη” του λογαριασμού σου ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Μελών. Το αίτημά σου θα ικανοποιηθεί επτά ημέρες από την παραλαβή του.

8.4 Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών μας μέσω οποιουδήποτε live καναλιού εντός της ενότητας Εξυπηρέτησης της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να έρθεις σε επαφή με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο για περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση.

8.5 Κοινωνική ευθύνη – Στη Bizzo Casino λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την πρόληψη του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια. Το παιχνίδι με πραγματικά χρήματα περιλαμβάνει ρίσκα και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό, προσπαθώντας να υποστηρίξουμε, ενημερώσουμε και να συμβουλεύσουμε τους πελάτες μας, προκειμένου να γίνει αντιληπτό πως τα τυχερά παιχνίδια είναι συναρπαστικά και διασκεδαστικά, αλλά η ψυχαγωγία απαιτεί αυτοέλεγχο. Για τον λόγο αυτό, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας πληροφορίες που θα βοηθήσουν να αναγνωριστεί ένα πιθανό πρόβλημα εθισμού σε πρώιμο στάδιο. Επίσης, λαμβάνουμε δραστικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις από υπερβολική συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, όπως η θέσπιση ορίων στα στοιχήματα, η απόρριψη στοιχημάτων και η τοποθέτηση προσωρινών περιορισμών χρήσης.

8.6 Στην περίπτωση που η Bizzo Casino θεωρήσει, κατά την αποκλειστική και διακριτική της ευχέρεια, ότι η δραστηριότητα ενός πελάτη προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει οικονομικές ή προσωπικές δυσκολίες, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό αυτό.

8.7 Κανόνες Υπεύθυνου Στοιχηματισμού Οι παρακάτω κανόνες πρέπει να τηρούνται αυστηρά:

– Να κάνεις τακτικά διαλείμματα από τα παιχνίδια.

– Προαποφάσισε και όρισε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο στοιχηματικό σου όριο.

– Να θυμάσαι πως η συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια είναι μορφή διασκέδασης και όχι έννομο μέσο για να αποκτήσεις χρήματα.

– Προαποφάσισε πόσο υψηλές μπορεί να είναι οι απώλειες χρημάτων για εσένα.

– Μην παίζεις υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων, αν βρίσκεσαι σε καταθλιπτική διάθεση ή όταν δεν είσαι εντελώς ξεκούραστος και δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθείς.

Στοίχημα

9.1 To Στοίχημα της Bizzo Casino λειτουργεί από τη Bizzo Casino Ltd που είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στις ρυθμίσεις στην Ελλάδα υπό τον Αριθμό Αδείας HGC-000009-LH της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγίων.

9.2 Κανόνες στοιχηματισμού.

Οι Στοιχηματικοί Κανόνες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συμβολαίου ανάμεσα στην Bizzo Casino και στον κάτοχο του λογαριασμού. Αποδεχόμενοι τους Όρους και Προϋποθέσεις της Bizzo Casino, ο κάτοχος του λογαριασμού επιβεβαιώνει ότι έλαβε γνώση για τους Στοιχηματικούς Κανόνες, τους κατανόησε και συμφωνεί να πράττει σύμφωνα με αυτούς.

9.3 Κάθε στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο από εγγεγραμμένο πελάτη.

9.4 Κάθε στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου.

9.5 Κάθε στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο αν ο πελάτης έχει επαρκή χρήματα στον Bizzo Casino λογαριασμό του.

9.6 Μετά την τελική του έκβαση, κάθε στοίχημα διέπεται από την εκδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή αποδοχής του στοιχήματος.

9.7 Κάθε στοίχημα θεωρείται πως έχει τοποθετηθεί τη στιγμή που η επιβεβαίωση της αποδοχής της αντίστοιχης στοιχηματικής προσφοράς έχει ληφθεί από την Bizzo Casino. Αν έχει τοποθετηθεί πληθώρα στοιχημάτων από τον πελάτη, αυτά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη σειρά λήψης τους.

9.8 Ο πελάτης επιβεβαιώνει πως τη στιγμή που τοποθέτησε ένα ή περισσότερα στοιχήματα δεν είχε καμία απολύτως γνώση για την έκβαση των αντίστοιχων γεγονότων. Απαγορεύονται στοιχήματα σε γεγονότα στα οποία ο πελάτης, είτε έχει άμεση εμπλοκή, είτε έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Αν υπάρχει υπόνοια παράβασης αυτού του κανόνα, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα και να αρνηθεί να πληρώσει τα κέρδη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω δράση προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της και να συμμορφωθεί με άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

9.9 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δεχθεί στοίχημα χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε δικαιολογία.

9.10 Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά στοίχημα είναι 0,10€.

9.11 Η λίστα όλων των στοιχημάτων, η κατάσταση καθώς και οι λεπτομέρειές τους είναι διαθέσιμες στον πελάτη μέσω της ιστοσελίδας.

9.12 H Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει όλα τα στοιχήματα σε ένα γεγονός ή κάποια γεγονότα ως άκυρα, αν αυτά προέρχονται από μια ομάδα πελατών που φαίνεται πως είχαν γνώση της έκβασής τους και έδρασαν μαζί προκειμένου να εκμεταλλευθούν αυτή τη γνώση (π.χ. στοιχηματική σπείρα, εγκληματικό συνδικάτο).

9.13 Όταν ένα στοίχημα κηρυχθεί άκυρο, θα διευθετείται με απόδοση τη μονάδα (1,00). Ο πελάτης θα πληρώνεται το ποσό το οποίο είχε τοποθετήσει στο συγκεκριμένο στοίχημα. Σε περίπτωση συνδυαστικών στοιχημάτων, το άκυρο αποτέλεσμα δεν θα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των (συνολικών) αποδόσεων.

9.14 Πλην του Ζωντανού (Live) στοιχηματισμού, οποιοδήποτε στοίχημα τοποθετείται μετά την έναρξη του γεγονότος θεωρείται άκυρο και θα υπολογίζεται σε απόδοση 1,00.

9.15 Σε περίπτωση που η Bizzo Casino αποφασίσει να κλείσει τον λογαριασμό κάποιου πελάτη, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί και γίνει αποδεκτά δεν θα ακυρώνονται και ο πελάτης θα πληρώνεται τα πιθανά κέρδη, εκτός και αν υπάρχουν υπόνοιες για απάτη ή δόλια συμπεριφορά. Η Bizzo Casino επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές αν κάποιος πελάτης εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή ύποπτης και δόλιας συμπεριφοράς.

9.16 Κάθε στοίχημα το οποίο έχει τοποθετηθεί και έχει γίνει αποδεκτό δεν γίνεται να τροποποιηθεί, να αποσυρθεί ή να ακυρωθεί, εκτός και αν υπάρχουν υπόνοιες για απάτη ή δόλια συμπεριφορά. Η Bizzo Casino επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές αν κάποιος πελάτης εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή ύποπτης και δόλιας συμπεριφοράς.

9.17 Οποιοδήποτε λάθος σε σχέση με τις λεπτομέρειες κάποιου στοιχήματος ή στοιχημάτων δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητά του/τους. Αν το γεγονός στο οποίο τοποθετήθηκε το στοίχημα είναι λανθασμένο, τότε αυτό θα σημάνει την αυτόματη ακύρωση του στοιχήματος.

9.18 Κάθε φορά που ο πελάτης τοποθετεί στοίχημα/στοιχήματα, αναγνωρίζει αυτόματα πως έχει διαβάσει, καταλάβει και δεχθεί πλήρως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του παιχνιδιού αναφορικά με στοιχήματα που προσφέρει η Bizzo Casino, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα.

9.19 Η Bizzo Casino διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των πελατών, υπολογίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια, τα εκκρεμή κεφάλαια, τα στοιχηματικά κεφάλαια όπως και το ποσό των κερδών. Τα ποσά αυτά θεωρούνται οριστικά και δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης, παρά μόνο στην περίπτωση που αποδειχθεί το αντίθετο.

9.20 Οι πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα στοιχήματα που τοποθετούν. Η Bizzo Casino δεν πρόκειται ποτέ να απευθύνει ερωτήσεις στους πελάτες σχετικά με τη συνάφεια των στοιχημάτων τα οποία επιθυμούν να τοποθετήσουν, ούτε ευθύνεται για πιθανά λάθη που μπορεί να συμβούν κατά την τοποθέτησή τους. Συμπεριλαμβάνονται λάθη σχετικά με τα ποσά που στοιχηματίζονται.

9.21 Τα κέρδη από στοιχήματα με προκαθορισμένες αποδόσεις υπολογίζονται από τον πολλαπλασιασμό του ποσού που στοιχηματίζεται επί των προκαθορισμένων αποδόσεων.

9.22 Τα κέρδη θα πληρώνονται στον λογαριασμό των πελατών αφού επιβεβαιωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε εκ των υστέρων τροποποίηση του αποτελέσματος, π.χ. πειθαρχικές διαδικασίες (ντόπινγκ) ή παρεμβάσεις από φορείς των κανονισμών, ή μεταγενέστερες εκκρεμείς ενστάσεις, ή μεταγενέστερες αποφάσεις δικαστηρίων δεν έχουν καμία επίδραση στο αποτέλεσμα. Παρά ταύτα, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να αναιρέσει οποιαδήποτε κέρδη, αν διεξάγονται έρευνες για ένα γεγονός υπό την υποψία εγκληματικής δραστηριότητας που μπορεί να επηρέασε το αποτέλεσμά του. Αν η παρατυπία αποδειχθεί, τότε η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε σχετικό με το γεγονός στοίχημα.

9.23 Άκυρο στοίχημα. Ένα στοίχημα κηρύσσεται άκυρο αν το αντίστοιχο γεγονός ακυρώνεται ή εγκαταλείπεται και δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα μέσα στην τρέχουσα ημέρα της προγραμματισμένης διεξαγωγής του αγώνα.

9.24 Τα μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα για κάθε άθλημα και τύπο στοιχηματισμού παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω και δεν εξαρτώνται από το ποντάρισμα. Όπου έχει τοποθετηθεί πολλαπλό στοίχημα που εμπεριέχει γεγονότα με διαφορετικά μέγιστα όρια κέρδους, τότε θα ισχύει το χαμηλότερο όριο.

Ποδόσφαιρο – Διεθνείς Διοργανώσεις Ανδρών, Αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, Τσάμπιονσιπ, Κύπελλο Αγγλίας, Ισπανική Πριμέρα Ντιβιζιόν, Serie A Ιταλίας, Γερμανική Μπουντεσλίγκα Ι, Γαλλική Ligue 1, ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ, ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ και ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ
300.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Τελικό Αποτέλεσμα, Να προκριθεί, Να κερδίσει το Πρωτάθλημα, Να κερδίσει το Κύπελλο
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Over/Under Γκολ, Διπλή Ευκαιρία, Χάντικαπ Αγώνα, Ακριβές Σκορ, Να σκοράρει πρώτος/τελευταίος/οποιαδήποτε στιγμή, Να κερδίσει η Ομάδα και να σκοράρει, Ακριβές σκορ και να σκοράρει, Τελικό αποτέλεσμα και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
25.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές αγώνα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, αγορές Κόρνερ, αγορές Καρτών, αγορές Γκολ, Draw no bet
25.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Λοιπά μακροχρόνια στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, Να τερματίσει τελευταία, Να τερματίσει στις 3 πρώτες θέσεις, Υποβιβασμός, Άνοδος κατηγορίας, Στοιχήματα γκρουπ
5.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές (συμπεριλαμβανομένων των αγορών που διευθετούνται εκτός αγωνιστικού χώρου)
Ποδόσφαιρο – Σουπερλίγκα και Κύπελλο Ελλάδας, Ολλανδική Eredivisie, Αυστραλιανή A-League, Λιγκ 1 Αγγλίας, Λιγκ 2 Αγγλίας, Πρέμιερσιπ Σκωτίας, Αγγλική Νάσιοναλ Λιγκ, Tippeligaen Νορβηγίας, Πορτογαλική Πριμέιρα Λίγκα, Allsvenskan Σουηδίας και Αγγλικό Λιγκ Καπ
150.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Τελικό Αποτέλεσμα, Να προκριθεί, Να κερδίσει το Πρωτάθλημα, Να κερδίσει το Κύπελλο
50.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Over/Under Γκολ, Διπλή Ευκαιρία, Χάντικαπ Αγώνα, Ακριβές Σκορ, Να σκοράρει πρώτος/τελευταίος/οποιαδήποτε στιγμή, Να κερδίσει η Ομάδα και να σκοράρει, Ακριβές σκορ και να σκοράρει, Τελικό αποτέλεσμα και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
25.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές αγώνα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, αγορές Κόρνερ, αγορές Καρτών, αγορές Γκολ, Draw no bet
25.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Λοιπά μακροχρόνια στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, Να τερματίσει τελευταία, Να τερματίσει στις 3 πρώτες θέσεις, Υποβιβασμός, Άνοδος κατηγορίας, Στοιχήματα γκρουπ
5.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές (συμπεριλαμβανομένων των αγορών που διευθετούνται εκτός αγωνιστικού χώρου)
Ποδόσφαιρο – 1η Εθνική Κύπρου, 1η Ρουμανίας, 1η Τσεχίας, Segunda Ισπανίας, Serie B Ιταλίας, Μπουντεσλίγκα ΙΙ Γερμανίας, Γαλλική Ligue 2, Σουπερλίγκα Δανίας, Veikkausliiga Φινλανδίας, J-League Ιαπωνίας, Adeccoligaen Νορβηγίας, Superettan Σουηδίας και MLS ΗΠΑ
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Τελικό Αποτέλεσμα, Να προκριθεί, Να κερδίσει το Πρωτάθλημα, Να κερδίσει το Κύπελλο
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Over/Under Γκολ, Διπλή Ευκαιρία, Χάντικαπ Αγώνα, Ακριβές Σκορ, Να σκοράρει πρώτος/τελευταίος/οποιαδήποτε στιγμή, Να κερδίσει η Ομάδα και να σκοράρει, Ακριβές σκορ και να σκοράρει, Τελικό αποτέλεσμα και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
25.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές αγώνα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, αγορές Κόρνερ, αγορές Καρτών, αγορές Γκολ, Draw no bet
25.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Λοιπά μακροχρόνια στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, Να τερματίσει τελευταία, Να τερματίσει στις 3 πρώτες θέσεις, Υποβιβασμός, Άνοδος κατηγορίας, Στοιχήματα γκρουπ
5.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές (συμπεριλαμβανομένων των αγορών που διευθετούνται εκτός αγωνιστικού χώρου)
Ποδόσφαιρο – Μπουντεσλίγκα Αυστρίας, Βελγική Πρώτη Κατηγορία Α, 1η Κατηγορία Δανίας, Σκωτσέζικη Τσάμπιονσιπ, Σκωτσέζικη Λιγκ 1, Σκωτσέζικη Λιγκ 2, Σουπερλίγκα Ελβετίας, 1η Αργεντινής, 1η Βραζιλίας, Φούτμπολ Λιγκ Ελλάδας και Σούπερ Λιγκ Τουρκίας
50.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Τελικό Αποτέλεσμα, Να προκριθεί, Να κερδίσει το Πρωτάθλημα, Να κερδίσει το Κύπελλο
30.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Over/Under Γκολ, Διπλή Ευκαιρία, Χάντικαπ Αγώνα, Ακριβές Σκορ, Να σκοράρει πρώτος/τελευταίος/οποιαδήποτε στιγμή, Να κερδίσει η Ομάδα και να σκοράρει, Ακριβές σκορ και να σκοράρει, Τελικό αποτέλεσμα και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές αγώνα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, αγορές Κόρνερ, αγορές Καρτών, αγορές Γκολ, Draw no bet
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Λοιπά μακροχρόνια στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, Να τερματίσει τελευταία, Να τερματίσει στις 3 πρώτες θέσεις, Υποβιβασμός, Άνοδος κατηγορίας, Στοιχήματα γκρουπ
5.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές (συμπεριλαμβανομένων των αγορών που διευθετούνται εκτός αγωνιστικού χώρου)
Ποδόσφαιρο – Όλες οι άλλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, φιλικά συλλόγων & Εθνικών ομάδων, προκριματικοί γύροι όλων των διοργανώσεων, εκτός των προκριματικών γύρων Διεθνών Διοργανώσεων Ανδρών. (*Τα Futsal/Ποδόσφαιρο Σάλας και Beach Soccer εξαιρούνται από αυτά τα όρια και εντάσσονται στην κατηγορία «Όλα τα Υπόλοιπα Σπορ»)
25.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Τελικό Αποτέλεσμα, Να προκριθεί, Να κερδίσει το Πρωτάθλημα, Να κερδίσει το Κύπελλο
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Over/Under Γκολ, Διπλή Ευκαιρία, Χάντικαπ Αγώνα, Ακριβές Σκορ, Να σκοράρει πρώτος/τελευταίος/οποιαδήποτε στιγμή, Να κερδίσει η Ομάδα και να σκοράρει, Ακριβές σκορ και να σκοράρει, Τελικό αποτέλεσμα και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
10.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές αγώνα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, αγορές Κόρνερ, αγορές Καρτών, αγορές Γκολ, Draw no bet
5.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Λοιπά μακροχρόνια στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, Να τερματίσει τελευταία, Να τερματίσει στις 3 πρώτες θέσεις, Υποβιβασμός, Άνοδος κατηγορίας, Στοιχήματα γκρουπ
5.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές (συμπεριλαμβανομένων των αγορών που διευθετούνται εκτός αγωνιστικού χώρου)
Μπάσκετ – NBA
150.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, χάντικαπ, σύνολα αγώνα και νικητής NBA
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Μπάσκετ – NCAAB
30.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, χάντικαπ, σύνολα αγώνα και νικητή NCAAB
7.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Μπάσκετ – Ευρωλίγκα/Ισπανική ACB/Ελληνική League
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, χάντικαπ, σύνολα αγώνα
Μπάσκετ – Άλλα
7.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι άλλες αγορές/διοργανώσεις Μπάσκετ που δεν αναφέρονται
Τένις
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Νικητής ATP Τουρνουά, Νικητής Αγώνα
10.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Νικήτρια WTA Τουρνουά, Νικήτρια Αγώνα
10.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι άλλες αγορές/τουρνουά Τένις που δεν αναφέρονται (συμπεριλαμβανομένων των ITF, ATP Challenger, WTA Challenger, Προκριματικών ATP)
Χόκεϊ επί Πάγου – NHL
150.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, χάντικαπ, σύνολα αγώνα και νικητή Stanley Cup
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι άλλες αγορές που δεν αναφέρονται
Χόκεϊ επί Πάγου – Φινλανδική SM Liga, KHL, Σουηδική Χόκεϊ Λίγκα
30.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, αγορές χάντικαπ, σύνολα αγώνα και νικητή διοργάνωσης
Χόκεϊ επί Πάγου – Άλλα
10.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι άλλες αγορές / πρωταθλήματα / τουρνουά Χόκεϊ επί Πάγου που δεν αναφέρονται
Βόλεϊ
30.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα και νικητή διοργάνωσης.
10.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Πυγμαχία/UFC
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι αγορές Πυγμαχίας
10.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι αγορές UFC
Κρίκετ
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι αγορές
Γκολφ
50.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι αγορές
Ράγκμπι Γιούνιον
50.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Διεθνή, Παγκόσμιο Κύπελλο, Έξι Εθνών, Τετραεθνές, Aviva Πρέμιερσιπ, Heineken Cup και Σούπερ Ράγκμπι νικητές αγώνων, αγορές χάντικαπ και σύνολα αγώνα
20.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι άλλες Ράγκμπι Γιούνιον αγορές / Διοργανώσεις που δεν αναφέρονται
Ράγκμπι Λιγκ
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Σούπερ Λιγκ, NRL, Διεθνή και Παγκοσμίου Κυπέλλου νικητές αγώνα, χάντικαπ και σύνολα αγώνα
20.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Αυστραλιανοί Κανόνες
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Νικητές αγώνα της AFL, αγορές χάντικαπ και σύνολα αγώνα
20.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Motor Sports
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Νικητές Πρωταθλήματος Οδηγών και Κατασκευαστών στη Φόρμουλα 1, Νικητές κούρσας Γκραν Πρι
20.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Αμερικανικό Ποδόσφαιρο – NFL
150.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, αγορές χάντικαπ, σύνολα αγώνα και Νικητής Superbowl
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Αμερικανικό Ποδόσφαιρο – NCAAF
30.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, αγορές χάντικαπ, σύνολα αγώνα
10.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Αμερικανικό Ποδόσφαιρο – CFL
30.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, αγορές χάντικαπ και σύνολα αγώνα
10.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Αμερικανικό Ποδόσφαιρο – Άλλα πρωταθλήματα
25.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, αγορές χάντικαπ και σύνολα αγώνα σε όλα τα άλλα πρωταθλήματα που δεν αναφέρονται παραπάνω
12.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Μπέιζμπολ – MLB
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – για όλα τα στοιχήματα αγώνα, αγορές χάντικαπ, σύνολα αγώνα και Νικητή World Series
5.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Μπέιζμπολ – Άλλα πρωταθλήματα
15.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Στοιχήματα αγώνα, αγορές χάντικαπ και σύνολα αγώνα σε όλες τις άλλες διοργανώσεις
5.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Νταρτς
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι BDO, PDC, Πρέμιερ Λιγκ αγορές για Νικητή Αγώνα και Νικητή Τουρνουά.
7.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Σνούκερ
100.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι αγορές για Nικητή Aγώνα και Nικητή Tουρνουά σε αγώνες Πρέμιερ Λιγκ και Τουρνουά Παγκόσμιας Κατάταξης
7.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Χάντμπολ
50.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα στοιχήματα αγώνα, αγορές χάντικαπ, σύνολα αγώνα και Νικητής Διοργάνωσης.
12.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι υπόλοιπες αγορές
Ποδηλασία
50.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι αγορές
E-Sports
7.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι αγορές
Virtuals
250.000€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλες οι αγορές
Όλα τα «Υπόλοιπα Σπορ»
7.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα Άλλα Σπορ, συμπεριλαμβανομένων των Beach Soccer/Ποδόσφαιρο Σάλας/Futsal και Μπιτς Βόλεϊ
Μη Αθλητικά, Ειδικά, Καινοτόμα Στοιχήματα
7.500€ μέγιστα κέρδη ανά στοίχημα – Όλα τα μη αθλητικά και ειδικά στοιχήματα (π.χ. επόμενος προπονητής μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, νικητής του Survivor, κ.λπ.)

9.25 Αν υποπέσει στην αντίληψη της Bizzo Casino πως κάποιος πελάτης έχει τοποθετήσει έναν αριθμό στοιχημάτων από διαφορετικούς λογαριασμούς, τότε τα παραπάνω όρια θα αφορούν και θα εφαρμόζονται σε όλους ανεξαιρέτως τους λογαριασμούς. Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να κλειδώσει τους σχετικούς λογαριασμούς και να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μέσω αυτών. Τα πονταρίσματα στα σχετικά στοιχήματα θα επιστραφούν στον πελάτη, όχι όμως και τα πιθανά κέρδη.

9.26 Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για μεγαλύτερα στοιχηματικά όρια και μπορεί να επιτευχθούν γραπτές συμφωνίες για την αύξηση αυτών των ορίων.

9.27 Αν εσφαλμένα γίνουν δεκτά στοιχήματα που ξεπερνούν τα παραπάνω δηλωμένα όρια, τότε το υπερβαίνον ποσό θα αγνοηθεί και το ποσό που τελικά θα τοποθετηθεί θα αναθεωρηθεί αναλόγως, με τη διαφορά να επιστρέφεται στον πελάτη.

9.28 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τα όρια για οποιοδήποτε γεγονός οποιαδήποτε στιγμή.

9.29 Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν προσωπικά όρια πονταρίσματος ανά εβδομάδα. Το όριο μπορεί να αρθεί μόνο εφόσον ο πελάτης επικοινωνήσει με την Bizzo Casino και επιβεβαιώσει την άρση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9.30 Οι πελάτες έχουν επίσης το δικαίωμα να κλειδώσουν τους λογαριασμούς τους σε περίπτωση που δεν θέλουν να συνεχίσουν να στοιχηματίζουν. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επικοινωνήσουν γραπτώς με την Bizzo Casino προκειμένου να αρθεί το κλείδωμα του λογαριασμού τους.

9.31 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να θέσει στοιχηματικά όρια και να αυξήσει το χρονικό διάστημα της υστέρησης κατά την τοποθέτηση ζωντανών στοιχημάτων σε λογαριασμούς πελατών. Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να ποντάρουν ποσό που υπερβαίνει αυτό του προσωπικού τους λογαριασμού.

9.32 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα της περαιτέρω έρευνας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα στοιχήματα θα παραμένουν ανοιχτά.

Casino / Virtuals

10.1 Οι υπηρεσίες καζίνο παρέχονται αποκλειστικά από τρίτα μέρη (εφεξής οι «Πάροχοί» μας), όπως αυτοί αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, με το σύνολό τους και τα παιχνίδια τους σε Casino/ Virtuals, Live Casino) να είναι πλήρως αδειοδοτημένα από την ΕΕΕΠ.

Η Bizzo Casino δεν είναι υπεύθυνη για διαμάχες σχετικά με το παιχνίδι, καθώς οι Πάροχοι λειτουργούν σύμφωνα με τις δικές τους άδειες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.

Στα Bizzo Casino Casino/ Virtuals και Live Casino μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να παίξεις για πραγματικά χρήματα ή για διασκέδαση (με εικονικά χρήματα). Ίσως είναι καλή ιδέα να αρχίσεις να παίζεις με εικονικά χρήματα και να συμμετέχεις στα παιχνίδια με πραγματικά χρήματα, μόλις εξοικειωθείς με το λογισμικό.

Η Bizzo Casino έχει τη δικαιοδοσία να λαμβάνει, να κρατά και να πληρώνει κεφάλαια σχετικά με τον κάτοχο του λογαριασμού για τις συναλλαγές και τις εξοφλήσεις του στα Bizzo Casino Casino/ Virtuals και Live Casino. Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί παιχνίδια από την Ιστοσελίδα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

10.2 Παιχνίδια που δεν εξελίχθηκαν σωστά και παιχνίδια που ματαιώθηκαν.

10.2.1  Η Bizzo Casino δεν είναι υπεύθυνη για κανένα διάστημα διακοπής των υπηρεσιών, διακοπές των διακομιστών, καθυστερήσεις, ή οποιασδήποτε τεχνικής ή πολιτικής αναταραχής στο παιχνίδι. Τυχόν αποζημιώσεις δίνονται κατά την απόλυτη και διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

10.2.2  Η Bizzo Casino δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες που πηγάζουν ή εικάζονται ότι προήλθαν σε σχέση με ή σε σύνδεση με την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της: συμπεριλαμβανoμένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, καθυστερήσεις ή διακοπές των διαδικασιών ή των διασυνδέσεων, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων, αδυναμία της επικοινωνίας, μη αποδεκτή χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της από κάποιο πρόσωπο, οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλήψεων στο περιεχόμενο.

10.2.3 Στην περίπτωση που υπάρξει δυσλειτουργία στο σύστημα του Casino, όλα τα πονταρίσματα θεωρούνται άκυρα.

10.2.4  Στην περίπτωση που κάποιο παιχνίδι ξεκινήσει αλλά διακοπεί εξαιτίας σφάλματος του συστήματος, η Bizzo Casino θα αποζημιώσει το ποσό που στοιχημάτισες στο παιχνίδι, πιστώνοντας το ίδιο ποσό πίσω στον λογαριασμό σου ή, σε περίπτωση που ο λογαριασμός σου έχει κλείσει, πληρώνοντας το ποσό αυτό σε εσένα μέσω μίας από τις διαθέσιμες μεθόδους εξόφλησης. Σε περίπτωση που έχεις συσσωρεύσει πίστωση όταν το παιχνίδι διακοπεί, θα πιστώσει το ποσό αυτό στον λογαριασμό σου ή σε περίπτωση που ο λογαριασμός σου έχει κλείσει, θα πληρώσει το ποσό αυτό σε εσένα, μέσω μίας από τις διαθέσιμες μεθόδους εξόφλησης.

10.2.5  Στην περίπτωση που η συμμετοχή ενός πελάτη σε ένα παιχνίδι, αφού εκείνος έχει τοποθετήσει ένα στοίχημα, διακοπεί από πτώση του συστήματος τηλεπικοινωνιών ή αδυναμία του υπολογιστικού συστήματος του πελάτη να συνεχίσει το παιχνίδι, το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί και κατά τη διαδικασία επαναλειτουργίας του συστήματος ο πελάτης μπορεί να δει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού στην αντίστοιχη σελίδα του λογαριασμού του, και σε περίπτωση που ο πελάτης κερδίσει, το ποσό που κέρδισε θα πιστωθεί άμεσα στον λογαριασμό του.

10.2.6 Αν ένας πελάτης είναι ανενεργός για ένα χρονικό διάστημα 20 λεπτών, η παικτική συνεδρία διακόπτεται αυτόματα και ο πελάτης χρειάζεται να πραγματοποιήσει εκ νέου είσοδο στον λογαριασμό του, για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν και στα παιχνίδια.

10.3 Virtuals

10.3.1 Tα Virtual παιχνίδια της Bizzo Casino λειτουργούν από την Bizzo Casino που είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στις ρυθμίσεις στην Ελλάδα υπό τον Αριθμό Αδείας HGC-000009-LH της ΕΕΕΠ.

10.3.2 Κανόνες στοιχηματισμού Virtuals. Κάνε κλικ εδώ για να διαβάσεις όλους τους κανόνες στοιχηματισμού Virtuals αλλά και τους κανονισμούς που διέπουν τα Virtual παιχνίδια στοιχηματισμού. Οι Στοιχηματικοί Κανόνες των Virtual παιχνιδιών είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συμβολαίου ανάμεσα στην Bizzo Casino και στον κάτοχο του λογαριασμού. Αποδεχόμενος τους Όρους και Προϋποθέσεις της Bizzo Casino, ο κάτοχος του λογαριασμού επιβεβαιώνει ότι έλαβε γνώση των Στοιχηματικών Κανόνων των Virtual παιχνιδιών, τους κατανόησε και συμφωνεί να πράττει σύμφωνα με αυτούς.

Πολιτική Απορρήτου

11.1 Μπορείς να διαβάσεις εδώ την Πολιτική Απορρήτου μας, στην οποία διευκρινίζονται οι πρακτικές και πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή πληροφοριών και cookies που συλλέγονται από ή για εσένα. Η Πολιτική Απορρήτου είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συμβολαίου, ανάμεσα στην Bizzo Casino και τον κάτοχο του λογαριασμού. Αποδεχόμενος τους Όρους και Προϋποθέσεις της Bizzo Casino, ο κάτοχος του λογαριασμού επιβεβαιώνει ότι έλαβε γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, την κατανόησε και συμφωνεί με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν.

Διάφορα

12.1 Διαμάχες και Παράπονα

12.1.1 Αν υπάρχει διαμάχη ή/και κάποιο παράπονο, μπορείς να επικοινωνήσεις με την Εξυπηρέτηση Μελών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] Casino.gr. Ως «διαμάχη» ορίζεται μια διαφωνία που μπορεί να έχεις σχετικά με τη στοιχηματική σου δραστηριότητα, καταθέσεις, αναλήψεις και άλλα παρόμοια θέματα.

12.1.2 H Bizzo Casino θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλύσει έγκαιρα κάθε διαμάχη ή/και παράπονό σου και θα απαντήσει εντός 10 ημερών ή θα σε ενημερώσει ανάλογα σε περίπτωση που υπάρξει κάποια καθυστέρηση.

12.1.3 Μπορείς επίσης να προωθήσεις το παράπονό σου στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και/ή στην ΕΕΕΠ. Ως «παράπονο» ορίζεται μια αναφορά που περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος της στοιχηματικής σου εμπειρίας η οποία μπορεί να έχει διεξαχθεί με μη ασφαλή, άδικο ή αδιαφανή τρόπο.

12.2 Περιορισμός ευθύνης

12.2.1 Εισέρχεσαι στην ιστοσελίδα και συμμετέχεις στα παιχνίδια με δική σου ευθύνη. Οι ιστοσελίδες και τα παιχνίδια παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση. Συγκεκριμένα, η Bizzo Casino, η διοίκηση, υπάλληλοι, συνεργάτες και πάροχοι των υπηρεσιών της:

A) Δεν εγγυώνται πως το λογισμικό ή η ιστοσελίδα είναι κατάλληλα για τον σκοπό τους
Β) Δεν εγγυώνται πως το λογισμικό και η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από σφάλματα
Γ) Δεν εγγυώνται πως η ιστοσελίδα και/ή τα παιχνίδια θα είναι προσβάσιμα χωρίς διακοπές
Δ) Δεν θα έχουν ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, έξοδα, δαπάνες ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες, συμπτωματικές ή άλλες, οι οποίες ανακύπτουν από τη χρήση των ιστοσελίδων ή τη συμμετοχή σου στα παιχνίδια.

12.2.2 Όπου η Bizzo Casino παραθέτει προτάσεις προς στοιχηματική δραστηριότητα, αυτές βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία που έχει λάβει από τρίτο μέρος χωρίς να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ακρίβειά τους. Οι προτάσεις αυτές είναι όλως ενδεικτικές, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ως συμβουλές/συστάσεις της Bizzo Casino και/ή δεν εγγυώνται οποιοδήποτε κέρδος.

12.2.3 Με το παρόν, συμφωνείς να απαλλάξεις από κάθε ευθύνη την Bizzo Casino, τη διοίκηση, υπαλλήλους, συνεργάτες και Παρόχους των υπηρεσιών της για οποιοδήποτε κόστος, έξοδο, απώλεια, ζημιά, διεκδίκηση, υποχρέωση ή οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να ανακύψει από τη χρήση των ιστοσελίδων και τη συμμετοχή σου στα παιχνίδια.

12.2.4 Οποιαδήποτε πληροφορία δίνεται από την Εξυπηρέτηση Μελών είναι καθαρά για λόγους καθοδήγησης των πελατών. Αν και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε πως όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες μας είναι σωστές, είναι αποκλειστική τους ευθύνη να βεβαιώνονται ότι καταλαβαίνουν τη φύση των στοιχημάτων που τοποθετούν, καθώς και τους όρους και κανονισμούς.

12.2.5 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τον λογαριασμό ενός πελάτη, στην περίπτωση που αυτός είναι κάτοικος Ελλάδας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Κατά τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει ο πελάτης να παρέχει στην Bizzo Casino τα απαραίτητα προς ταυτοποίηση στοιχεία και έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

12.3 Διαδικασία αναφορών ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

12.3.1 Η Bizzo Casino είναι σε συμφωνία με τη νομοθεσία περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Bizzo Casino θα αναφέρει κάθε ύποπτη συναλλαγή στις σχετικές αρμόδιες αρχές.
12.3.2 Αν υποπέσει στην αντίληψή σου οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα σχετικά με οποιοδήποτε από τα παιχνίδια που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, πρέπει να το αναφέρεις άμεσα στην Bizzo Casino.
12.3.3 Η Bizzo Casino έχει το δικαίωμα να αναστείλει, μπλοκάρει ή και να κλείσει τον Bizzo Casino λογαριασμό σου αν της ζητηθεί να το κάνει, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους σχετικούς νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εγγυάσαι ότι:
α. το όνομα και η διεύθυνση που παρέχεις κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σου είναι ορθά και αληθή και τηρείς την υποχρέωση να ενημερώνεις την Bizzo Casino για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών σου στοιχείων ή κατάστασης.
β. είσαι ο νόμιμος κάτοχος των χρημάτων τα οποία καταθέτεις ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό σου.

12.4 Παραβιάσεις, ποινές και τερματισμός

12.4.1 Αν παραβιάσεις οποιονδήποτε όρο από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή η Bizzo Casino έχει εύλογους λόγους να υποπτευθεί ότι τους έχεις παραβιάσει, διατηρεί το δικαίωμα να μην ανοίξει, να αναστείλει ή να κλείσει τον Bizzo Casino λογαριασμό σου, χωρίς να πληρώσει τα όποια κέρδη σου και να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια έναντι ζημιών για τις οποίες είσαι υπεύθυνος.

12.4.2 Σε περίπτωση που η Bizzo Casino υποπτευθεί πως συμμετέχεις σε παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, ή παραβιάζεις τους όρους της συμφωνίας, ή έχεις προβλήματα με πιστωτές ή είσαι κατά οποιονδήποτε τρόπο επιζήμιος για την εταιρεία, είναι στη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει ή να κλείσει τον λογαριασμό σου ή να ακυρώσει οποιαδήποτε από τα στοιχήματά σου.

12.4.3 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει έναν λογαριασμό πελάτη, να αρνηθεί ή να ακυρώσει τα στοιχήματα, να αρνηθεί τη χορήγηση bonus ή προσφοράς ή να αποκλείσει έναν πελάτη από οποιαδήποτε επιπλέον bonus, αμοιβές ή προσφορές, όταν ο εν λόγω πελάτης έχει υβριστική θέση ή απειλητική διάθεση κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με την Εξυπηρέτηση Μελών.

12.4.4 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή (ακόμα και μετά το κλείσιμο ενός στοιχήματος), να (i) αρνηθεί οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος αυτού, να (ii) ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος αυτού, αν κατά τη διακριτική της ευχέρεια διαπιστώσει ότι υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ λογαριασμών πελατών. Σε μία τέτοια περίπτωση, τα εκκρεμή στοιχήματα που δεν υπόκεινται σε άρνηση ή δεν έχουν ακυρωθεί, θα πιστώνονται. Επιπροσθέτως, η Bizzo Casino διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προσφύγει κατά πελατών σε περίπτωση που κάποια ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει ότι διαπράχθηκε συνεργία.

12.4.5 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται από οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που δρουν σε συνεργασία με σκοπό τον δόλο έναντι της εταιρείας. Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών άτομα, συγγενείς, οργανισμοί, εταιρείες που προσφέρουν στοιχήματα και οι εργαζόμενοί τους.

12.4.6 Αναγνωρίζεις πως η Bizzo Casino θα είναι ο τελικός και οριστικός κριτής για το αν έχεις παραβιάσει τους κανόνες της, τους όρους και τις προϋποθέσεις της κατά τρόπο που θα οδηγήσει την Bizzo Casino στην αναστολή ή οριστική διακοπή της συμμετοχής σου στην ιστοσελίδα μας.

12.4.7 Η Bizzo Casino αποτελεί μέλος της International Betting Integrity Association (“IBIA”), μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που είναι αρμόδια για την αναφορά παράτυπων στοιχηματικών συμπεριφορών και πιθανών περιπτώσεων χειραγώγησης συγκεκριμένων γεγονότων στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες. Ως μέλος της IBIA, η Bizzo Casino συμμετέχει άμεσα στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που έχει ως στόχο τον εντοπισμό τέτοιων στοιχηματικών συμπεριφορών. Σε περίπτωση που μία προειδοποίηση ληφθεί, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να:

(i) αναστείλει την προσφορά οποιουδήποτε γεγονότος ή σειράς γεγονότων σε οποιαδήποτε από τις αγορές της, και

(ii) καθυστερήσει και/ή παρακρατήσει την πληρωμή οποιουδήποτε γεγονότος ή σειράς γεγονότων σε οποιαδήποτε από τις αγορές της, έως ότου η ακεραιότητα του γεγονότος ή της σειράς γεγονότων έχει επιβεβαιωθεί από την αντίστοιχη αθλητική ομοσπονδία.

Περαιτέρω, στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι η ενέργεια της χειραγώγησης έχει λάβει χώρα σε οποιοδήποτε γεγονός ή σειρά γεγονότων, ενεργώντας σε συνδυασμό με τις αρμόδιες αθλητικές αρχές και/ή στην περίπτωση αμφισβήτησης της ακεραιότητας (αποκλεισμός) οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή ομάδας από το αρμόδιο εποπτικό όργανο, η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετήθηκαν σε τέτοια γεγονότα, είτε από άτομο που έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ενεργήσει κατέχοντας εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το γεγονός, είτε από οποιοδήποτε άλλο άτομο που κατά την εύλογη κρίση της Bizzo Casino είναι συνδεδεμένο με, ενεργεί σε συνδυασμό με ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται με το συγκεκριμένο άτομο.

Είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των πελατών μας να:

i) περιμένουν την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας από την αρμόδια αρχή, όπως προαναφέρθηκε
ή
ii) να ζητήσουν να επιστραφεί το ποντάρισμά τους, αν η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του γεγονότος.

12.5 Γλώσσες Το Στοίχημα και τα Casino προσφέρονται στις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.

12.6 Πνευματική ιδιοκτησία

12.6.1 Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων της Bizzo Casino μπορεί να έχει αποτέλεσμα την ποινική σου δίωξη.

12.6.2 Η Bizzo Casino είναι η ιδιοκτήτρια της νόμιμης άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων της τεχνολογίας, του λογισμικού και των επιχειρηματικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.

12.6.3 Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα και προς οποιαδήποτε από τις υπό-σελίδες της απαγορεύεται να εμπεριέχονται σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Bizzo Casino.

12.6.4 Συμφωνείς να μην χρησιμοποιείς αυτόματες ή χειροκίνητες συσκευές για την παρακολούθηση των ιστοσελίδων και του περιεχομένου της Bizzo Casino. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αναπαραγωγή ενδέχεται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη.

12.7 Διαχωρισμός Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θεωρηθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε η συγκεκριμένη διάταξη θα αποκοπεί από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ και θα είναι ανεπηρέαστες από αυτόν το διαχωρισμό.

12.8 Εκχώρηση Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να μεταφέρει νόμιμα την παρούσα συμφωνία. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να εκχωρήσεις ή με άλλο τρόπο να μεταφέρεις αυτή τη συμφωνία.

12.9 Συνολική Συμφωνία επί του Παραδεκτού

12.9.1 Η παρούσα σύμβαση συνιστά τη συνολική συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της Bizzo Casino σε ό,τι αφορά την ιστοσελίδα και, πλην της περιπτώσεως απάτης, αντικαθιστά όλες τις πρότερες ή σύγχρονες επικοινωνίες ή προτάσεις, είτε αυτές είναι ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές ανάμεσα στους συμβαλλόμενους.

12.9.2 Η έντυπη έκδοση της παρούσας σύμβασης και οποιασδήποτε ανακοίνωσης/ειδοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτή και μάλιστα στην ίδια έκταση και υπό τους ίδιους όρους, όπως και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται και διατηρούνται σε έντυπη μορφή.

12.10 Παιχνίδια που είναι εσφαλμένα ή ματαιώθηκαν

Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι αρχίσει αλλά δημιουργηθεί σφάλμα εξαιτίας της αποτυχίας του συστήματος, η Bizzo Casino θα επιστρέψει το ποσό που πονταρίστηκε από τον πελάτη στο παιχνίδι, πιστώνοντας τον Bizzo Casino λογαριασμό του. Αν ο λογαριασμός του έχει πάψει να υπάρχει, θα πληρώσει τον πελάτη με εγκεκριμένο τρόπο.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή του πελάτη σε κάποιο παιχνίδι διακοπεί, αφού αυτός έχει ποντάρει, είτε λόγω αποτυχίας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, είτε λόγω αποτυχίας του προσωπικού του υπολογιστή, ο πελάτης  μετά την αποκατάσταση του συστήματος μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξη και έκβαση του παιχνιδιού στις σελίδες του λογαριασμού του και σε περίπτωση που έχει κερδίσει, το ποσό θα πιστωθεί άμεσα στον προσωπικό του λογαριασμό.

12.11 Έλεγχοι ασφαλείας και ταυτοποίησης

Συμφωνώντας με τους Όρους και Προϋποθέσεις μάς επιτρέπεις να αναλάβουμε οποιαδήποτε έρευνα επιβεβαίωσης κατά καιρούς, καθώς αυτές οι έρευνες χρειάζονται για μας ή για άλλα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των ελεγκτικών σωμάτων) για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα γεγονότα (οι «Έλεγχοι»). Συμφωνείς ότι κατά καιρούς, όταν το ζητήσουμε, ίσως να χρειαστεί να παράσχεις επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που ήδη παρείχες για τις καταθέσεις που έκανες στον λογαριασμό σου.

Ενώ κάνουμε Ελέγχους κατά καιρούς, ίσως χρειαστεί να σε περιορίσουμε όσον αφορά τις αναλήψεις από τον λογαριασμό σου ή/και να περιορίσουμε την πρόσβασή σου στην ιστοσελίδα ή μέρος της. Παρακαλούμε έχε υπόψη ότι μπορεί κατά καιρούς να επαναλαμβάνουμε κάποιον έλεγχο για σκοπούς ελέγχου, ασφαλείας ή εμπορικούς. Αν οποιοιδήποτε τέτοιοι περιορισμοί σού προκαλέσουν πρόβλημα, επικοινώνησε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σου για να μας παρέχεις επιπρόσθετες πληροφορίες για να ολοκληρώσουμε τον Έλεγχο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, διατηρούμε το δικαίωμα να σου ζητήσουμε συμβολαιογραφημένο αντίγραφο της ταυτότητάς σου, ή αντίστοιχο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα διαμονής σου, ή άλλη απόδειξη διεύθυνσης, λογαριασμούς ηλεκτρικού/νερού, τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλες πληροφορίες από την τράπεζά σου. Αν δεν θέλεις ή δεν μπορείς να παράσχεις αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να διακόψουμε τον λογαριασμό σου μέχρι να γίνει αυτό ή/και να κλείσουμε μόνιμα τον λογαριασμό σου, να παγώσουμε τον λογαριασμό ή/και να κρατήσουμε χρήματα που τυχόν έχεις καταθέσει αν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης παροχής εσφαλμένων στοιχείων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

Cash Out

14.1 To Cash Out είναι διαθέσιμο σε προεπιλεγμένες αγορές τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε μονά και πολλαπλά στοιχήματα, για μια ποικιλία αθλημάτων συμπεριλαμβανομένων των Ποδοσφαίρου, Τένις, Μπάσκετ και Βόλεϊ. Για να διαπιστώσεις ποια από τα στοιχήματά σου είναι διαθέσιμα, πλοηγήσου στην επιλογή Cash Out και θα εμφανιστούν.

14.2 To Cash Out διατίθεται σε επιλεγμένους αγώνες/ αγορές που προσφέρονται με 0% γκανιότα στην αγορά Νικητής Αγώνα και ισχύει μόνο για τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν από την έναρξη του αγώνα.

14.3 Μια χρονική καθυστέρηση στην αποδοχή κάποιου Cash Out αιτήματος θα είναι υπαρκτή, και ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως του αθλήματος ή/και της αγοράς. Η χρήση του Cash Out σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος δεν επιτρέπεται. Aν μία απόδοση αλλάζει ή μία αγορά αναστέλλεται, τότε το αίτημα Cash Out μπορεί να μην είναι επιτυχές.

14.4 Αν ένας αγώνας διακοπεί αλλά πριν τη διακοπή έχει πραγματοποιηθεί Cash Out, τότε ισχύει το ποσό του Cash Out και όχι η επιστροφή των χρημάτων για αυτό το στοίχημα. Σε περίπτωση που το Cash Out πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή, τότε η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να ακυρώσει το ποσό του Cash Out.

14.5 Αν το αίτημα Cash Out είναι επιτυχές, τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί αμέσως και ο κάτοχος του λογαριασμού θα ειδοποιηθεί αναλόγως. Το πραγματικό τελικό αποτέλεσμα των σχετικών αγορών δεν θα έχει κάποια επίδραση στο ποσό του Cash Out.

14.6 Το προσφερόμενο ποσό του Cash Out σε οποιαδήποτε στιγμή είναι το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί στον λογαριασμό σου αν το αίτημα Cash Out είναι επιτυχές.

14.7 Οποιαδήποτε bonus αναμένονται από τις άλλες τρέχουσες προσφορές δεν θα ισχύουν όπου το Cash Out έχει χρησιμοποιηθεί.

14.8 Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός του Cash Out με οποιαδήποτε άλλη τρέχουσα προσφορά.

14.9 Οποιαδήποτε στοιχήματα διευθετούνται χρησιμοποιώντας το Cash Out, δεν θα προσμετρώνται στον υπολογισμό του τζιραρίσματος οποιασδήποτε προσφοράς.

14.10 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό για Cash Out δεν υπερβαίνει το 5% του αρχικού πονταρίσματος, τότε η δυνατότητα για Cash Out θα απενεργοποιείται. Εάν το ποντάρισμα έχει γίνει με Free Bet, το Cash Out θα είναι διαθέσιμο μόνο όταν το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερο από το ποσό του Free Bet.

14.11 Η Bizzo Casino δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Cash Out θα είναι διαθέσιμο στην εκάστοτε στοιχηματική επιλογή σου.

14.12 Η Bizzo Casino δεν θα είναι υπεύθυνη αν το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους και τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου χρονικού διαστήματος.

14.13 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε ποντάρισμα το οποίο ζητήθηκε για κάποιο από τα προσφερόμενα αθλήματα, διοργανώσεις, αγορές ή στοιχηματικούς τύπους που συμπεριλαμβάνονται στο Cash Out.

14.14 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει το Cash Out και να περιορίσει τον αριθμό των ενεργών αιτημάτων αυτόματου Cash Out σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά. Στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.

14.15 Όταν ένα Προφανές Σφάλμα συμβεί ή/και εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια του ζωντανού στοιχηματισμού ή μετά τη λήξη ενός γεγονότος, το στοίχημα δεν μπορεί να γίνει Cash Out. Αν εξαιτίας κάποιου σφάλματος η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος γίνει αποδεκτή, τότε η διευθέτηση θα ακυρωθεί και το στοίχημα θα διευθετηθεί στη διορθωμένη τιμή της Bizzo Casino. Αν υπάρξουν κατ’ εξακολούθηση προσπάθειες για τοποθέτηση στοιχημάτων και Cash Out διευθετήσεις αυτών στις ίδιες αγορές, πριν το Προφανές Σφάλμα να διορθωθεί/ εξακριβωθεί, τότε η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος και το ίδιο το στοίχημα θα ακυρωθούν.

14.16 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει, να περιορίσει ή να ακυρώσει το Cash Out και να περιορίσει τον αριθμό των ενεργών αιτημάτων αυτόματου Cash Out από συγκεκριμένους κατόχους λογαριασμών κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς πρότερη ενημέρωση.

14.17 Οι γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις της Bizzo Casino ισχύουν για όλα τα στοιχήματα που έχουν κλείσει σε κάθε περίπτωση.

14.18 Αν ένα Cash Out πραγματοποιηθεί χειροκίνητα για ένα στοίχημα, τότε οποιοδήποτε αίτημα αυτόματου Cash Out σχετικά με αυτό το στοίχημα θα αποσύρεται αυτόματα και πλέον δεν θα ισχύει.

14.19 Όπου έχει γίνει αίτημα αυτόματου Cash Out και το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο και δεν γίνει διαθέσιμο ξανά πριν από το τέλος ενός γεγονότος, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα.

Bet Builder

15.1 Το Bet Builder είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες αγορές πριν αλλά και κατά την εξέλιξη αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

15.2 Τα στοιχήματα Bet Builder μπορούν να συνδυαστούν με άλλα στοιχήματα Bet Builder ή και μη.

15.3 Τα στοιχήματα ποδοσφαίρου Bet Builder προσφέρονται για Cash Out.

15.4 O μέγιστος αριθμός επιλογών από έναν αγώνα, o οποίος μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα στοίχημα Bet Builder, είναι επτά (7).

15.5 Εάν ένα στοίχημα Bet Builder περιέχει μια ακυρωθείσα επιλογή, τότε θα ακυρωθεί ολόκληρο το στοίχημα – π.χ. εάν ο παίκτης που έχει επιλεγεί ως Πρώτος Σκόρερ δεν παίξει τελικά στον αγώνα, τότε ολόκληρο το στοίχημα Bet Builder θα ακυρωθεί ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των άλλων στοιχηματικών επιλογών.

15.6 Σε περίπτωση αναβολής και ματαίωσης, τα στοιχηματικά γεγονότα θα θεωρούνται άκυρα όπως αναφέρεται στους Όρους και προϋποθέσεις 1.17.

15.7 Η Bizzo Casino δεν καθίσταται υπεύθυνη εάν η λειτουργία Bet Builder δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους.

15.8 Η λειτουργία Bet Builder δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τρέχουσες προσφορές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους όρους κάθε προσφοράς.

15.9 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να αναιρέσει τη διευθέτηση ή/και να αναθεωρήσει τις αποδόσεις ενός στοιχήματος Bet Builder ή/και να το ακυρώσει, σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στον υπολογισμό των αποδόσεων οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής που περιλαμβάνεται σε ένα στοίχημα Bet Builder.

15.10 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα που ζητείται για οποιονδήποτε διαγωνισμό ή στοιχηματική αγορά ή τύπο στοιχήματος που περιλαμβάνεται στη λειτουργία Bet Builder.

15.11 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, προγραμματισμένο αγώνα, στοιχηματική αγορά ή πελάτη.

15.12 Η Bizzo Casino διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τη λειτουργία Bet Builder για οποιονδήποτε πελάτη ή ομάδα πελατών, όταν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο πελάτης ή ομάδα πελατών προβαίνει σε κατάχρηση της συγκεκριμένης λειτουργίας.

Πάροχοι